tips RSS

2020, cleansing, tips -

Rửa mặt là bước đầu tiên và là bước quan trọng nhất trong chu trình dưỡng da. Chẳng những thế, chúng ta còn phải biết cách rửa mặt đúng cách! Biết cách chăm sóc da đúng theo nhu cầu da của mình thể hiện trí tuệ và sự thông thái của người phụ nữ, và điều này cũng áp dụng với các phương pháp rửa mặt. Da mặt là vùng da nhạy cảm và dễ kích ứng nên nếu chúng ta cố “rửa mặt sạch bách kin kít” - chúng ta đang tự hại da mình bằng các gel rửa...

Xem thêm